Torra ögon

Många människor lider av torra ögon. Problemen börjar ofta när man blir äldre, men även unga kan ha problem med torra ögon. Orsaken till torra ögon kan vara många. Exempelvis i vardagsmiljöfaktorer (som luftkonditionering, torr luft, vind), åldrande, vissa mediciner, vissa sjukdomar, och hormonella faktorer. Man kan också få symptom vid en speciell aktivitet som till exempel bildskärmsarbete eller läsning. De flesta upplever inte ögonen som torra utan lite trötta, irriterade, grusiga och rinnande ögon.
Torra ögon beror på att ögonen producerar för lite tårar eller att de tårar som produceras är av dålig kvalitet. Små skador kan då uppstå på ögat och detta kan då kännas som grusigt och irriterat. Ofta är besvären kroniska men det finns saker man kan göra för att lindra besvären.
De vanligaste symptomen på torra ögon är:

  • ögontrötthet
  • ögonen känns igenklistrade på morgnarna
  • främmande-kroppskänsla
  • skav
  • sveda
  • klåda
  • brännande känsla
  • tråddragande sekret
  • ljuskänslighet
  • dimsyn

För att minska besvären med rinnande ögon måste först och främst en undersökning göras för att klarlägga anledningen till symptomen så att vi kan rekommendera er den bästa tankbara behandlingen. Detta kan bestå av tårsubstitut, salva, gel, värmemassage eller kosttillskott.

Få hjälp med dina torra ögon!