Synundersökning

En grundläggande synundersökning ger svar på vilken korrektion som behövs för bästa möjliga syn med glasögon eller linser. Om synskärpan är nedsatt och synen i och med det försvagad är syftet även att undersöka om det beror på brytningsfel, närsynthet, långsynthet, en ögonsjukdom eller en kombination av dessa faktorer. En synundersökning består av:

Inledande samtal (Anamnes)

Vi börjar med en s k anamnes, ett inledande samtal om orsaken till besöket, där vi bl a tar upp problem som påverkar synen, ögonens och kroppens hälsotillstånd och eventuell medicinering. Vi går också genom dina önskemål och användningsområden till vardags och fritiden.

Preliminära tester

Detta betyder att vi genomför ett antal olika tester för att kunna bedöma den visuella funktionen i dina ögon. Här ingår undersökning av tryck, synfält, pupillfunktionen, stereoseende och färgseende.

Refraktionsundersökning

Flera olika undersökningsmoment som leder till vilken styrka som kan behövas för att synen ska bli så bra som möjligt på olika avstånd.

Samsynsbedömning

Vi undersöker även hur ögonen rör sig och arbetar tillsammans. Det är viktigt att ögonen har ett fungerande samarbete för komfortabelt seende. Undersökning av ögonens hälsa Detta innebär en undersökning av dina ögon invändigt och utvändigt med hjälp av olika instrument. Ögonen är själens spegel enligt ett gammalt ordspråk och det stämmer i många fall, då en del sjukdomar, t ex diabetes & högt blodtryck kan ses i ögonbotten. Vi använder oss också av fotodokumentation av ögat för att vi lätt ska kunna jämföra resultat vid återbesök.

Recept och rekommendationer

Vi går noga genom resultaten och de olika alternativen med dig för att hitta det som passar bäst för dig och dina behov. Det kan vara ett vanligt glasögonrecept, specialglasögon eller rekommendation om en viss typ av linser men kan även handla om kost och ögonträning.

Vi gör en grundlig undersökning av dina ögon!