Sjukdomar och åldersförändringar

Ögonsjukdomar

Diabetes kan skada ögat. Grå starr kan försämra livskvaliteten men går att åtgärda med en enkel operation. Tendenser till näthinneavlossning måste tas om hand snabbt om inte en stor del av synen skall gå förlorad. Så många som en halv miljon svenskar bär på någon av ögonsjukdomarna åldersförändringar på gula fläcken, glaucom (grön starr) eller diabetesretinopati. Många av dessa sjukdomar går att behandla om de upptäcks i tid.

Åldersförändringar

Ögat är ett komplext och känsligt organ som är utsatt för åldrande. Det är inte ovanligt att förändringar syns redan i fyrtioårsåldern. Åldrandet är en naturlig process som ofta inte kräver någon åtgärd. Men det är viktigt att följa upp åldersförändringar. Uppfattningen är ofta att så länge synen är bra så finns inte några förändringar i ögonen. Faktum är att förändringar i början inte alltid påverkar synen. En del förändringar kan dock senare utvecklas till sjukdomar som kan ge bestående skador.

Visste du att över en halv miljon svenskar bär på en ögonsjukdom?