Näthinneavlossning

Vid näthinneavlossning lossnar näthinnan från det underliggande pigmentepitelet. Om en näthinneavlossning inte opereras snarast är risken stor för bestående synnedsättning

Näthinneavlossning är en ganska ovanlig sjukdom som oftast uppkommer i medelåldern. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning. Mycket närsynta personer löper en större risk att drabbas av näthinneavlossning än andra människor. Detta beror på att ett närsynt öga ökar i storlek vilket medför att näthinnan töjs ut och blir tunnare och skörare. Även kraftiga yttre slag direkt mot ögat kan orsaka näthinneavlossning.

Symptomen är upplevelsen av en skugga som drar sig från utkanten av synfältet mot mitten, nästan som en slöja eller ridå. När slöjan når mitten är det svårt att se skarpt eller läsa. Förloppet kan variera, från ett par timmar till dagar. Näthinneavlossning drabbar oftast bara ett öga i taget. Dessa symptom är allvarliga och du bör snarast uppsöka ögonläkare.
I sällsynta fall kan glaskroppsavlossning följas av näthinneavlossning. Glaskroppsavlossningens symptom är ljusblixtar och “sotflagor” som rör sig framför ögat. Detta är ett naturligt och ganska vanligt tillstånd. I stort sett alla människor drabbas av glaskroppsavlossning någon gång i livet och är i sig inget att oroa sig för. Det är de eventuella följande symptomen i form av skuggor, slöjor eller ridåer du ska vara uppmärksam på som kan indikera att du drabbats av följdsjukdomen näthinneavlossning.
Näthinneavlossning som behandlas tidigt har mycket goda utsikter att läka och i mer än 90 procent av fallen läker ögat så pass bra att seendet kan bevaras.

Beställ en ögonundersökning redan idag!