Grå starr (Katarakt)

Katarakt, grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre patienter. Grumligheten stör fokuseringen och hindrar ljusets väg in i ditt öga. Symtomen för grå starr är en dimmig och grådisig syn. Men det kan också märkas som bländningsbesvär, dubbelseende eller ökad närsynthet.
Gråstarroperationen är ett smärtfritt och enkelt ingrepp som bara tar ca 10-15 minuter. Den egna grumliga linsen ersätts med en ny konstgjord lins som ger en klar och bra syn igen.
Diagnosen ställs genom att synen prövas samt att ögat undersöks med ett ögonmikroskop. Med hjälp av undersökningen kan man bedöma starrens täthet och utbredning.

Man känner inte till något som kan förhindra uppkomsten av grå starr. Möjligen kan ökad exponering för UV-ljus påskynda utvecklingen. Det finns inga belägg för att viss kost eller brist på vitaminer påskyndar utvecklingen av grå starr nu för tiden.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar om Grå starr.