Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

Åldersförändringar i gula fläcken (Age-related Macula Degeneration, AMD) är en ögonsjukdom som påverkar näthinnans centrala del, som kallas gula fläcken (makula). Gula fläcken är den del av ögat som vi använder när vi läser, skriver och utför andra aktiviteter som fordrar exakt och skarp syn på nära håll. Detta brukar betecknas som den centrala synen.
Det finns två typer av AMD:

Torr AMD: Detta är den vanligaste formen av sjukdomen och drabbar 80-90% av alla som har sjukdomen. Det som händer är att man får små gula beläggningar (drusen) som samlas under gula fläcken. Dessa beläggningar stör de ljuskänsliga cellerna i gula fläcken och bryter sakta ner dem. Allteftersom cellerna slutar fungera får man ett försämrat centralt seende.

Våt AMD: Detta orsakas av att nya blodkärl bakom näthinnan börjar växa in mot gula fläcken. De nya blodkärlen är ofta väldigt bräckliga och kan börja läcka blod och vätska under gula fläcken. Detta orsakar en snabb försämring av funktionen hos cellerna i gula fläcken som kan leda till förlust av det centrala seendet på kort tid. Även om den här typen av AMD är betydligt ovanligare än den torra formen, svarar den för nästan 90 procent av den allvarliga synförlust som förknippas med AMD.

I de tidiga skedena av torr AMD går sjukdomen i stort sett obemärkt förbi men kan upptäckas med hjälp av en ögonhälsoundersökning. De första och vanligaste symptomen vid torr AMD är sakta försämrad synskärpa. Man behöver starkare ljus när man läser och bokstäver eller delar av bokstäver faller bort. Efterhand kan även den centrala synskärpan minska och likaså kan en del uppleva krokseende som dock vanligtvis inte är lika uttalat som vid den våta formen.

Vid våt AMD har man ett mycket snabbt förlopp. Det vanligaste symptomet är förvrängning av raka linjer och så småningom kan man få ett mörkt eller tomt område i det centrala synfältet.

Misstänker du att du har AMD? Beställ tid för en ögonundersökning redan idag!